Uslovi korišćenja - Mali Brat platforma, vebsajt usluge


Ovi uslovi regulišu pristup i korišćenje sajta www.malibrat.com i softvera Mali brat i Control Panel Little Brother te kontrolne table (platforme) i usluga (kompanije Melon Interactive d.o.o. u daljem tekstu Kompanija) dostupni korisnicima preko softvera i na http://www.malibrat.com

1. Usluge i Platforma

Kompanija pruža usluge za praćenje i kontrolu korišćenja i izračunava upotrebu računarskih uređaja u vašem vlasništvu. Kontrola korišćenja ovih uređaja vaših korisnika može se primenjivati u meri kojom je ta aktivnost dozvoljena po važećem zakonu i bez povrede prava trećih lica (uključujući osnovna prava korisnika) ili drugim propisom.

Kompanija uključuje dodatne usluge za bezbednost pretraživanja uključujući uslugu za praćenje i skladištenje onlajn izveštaja o aktivnostima i za blokiranje određenih kategorija sajtova po vasem izboru. Control Panel Little Brother vam omogućava da podesite nivo i stepen pristupa određenim sajtovima i kompjuterskim programima. Vi ste sami odgovorni za to kakva ste podešavanja izabrali kao i za obradu ličnih podataka nastalih kao posledica korišćenja softvera i platforme Mali brat. Mali brat samo sprovodi automatsku konfiguraciju i uputstva koja zavise od vas. U procesu rada zadržavamo pravo da modifikujemo ili privremeno prekinemo usluge u bilo koje vreme ili iz bilo kog razloga. Obrazloženje o bilo kom vidu suspenzije biće dato u skladu sa ovim uslovima.

Platforma. Mali brat Platforma podrazumeva softvere Mali brat, Control Panel Little Brother i sajt www.malibrat.com.

Omogućava registrovanim korisnicima pristup i korišćenje naših usluga, u skladu sa svim uslovima.

Vlasništvo. Softveri platforme Mali brat potpadaju pod pravo intelektualne i industrijske svojine Kompanije. Pristup ili korišćenje naših sadržaja ne podrazumeva i prenošenje svih ili dela prava na vas.

Zaštitni žigovi. Ne možete koristiti naše zaštitne znakove, trgovačka imena, logotip, imena domena, druge prepoznatljive brend funkcije ili bilo koji materijal zaštićen autorskim pravima povezanim za platformu Mali brat bez naše saglasnosti.

Zaštita privatnosti. Platforma Mali brat omogućava obradu ličnih podataka korisnika pod njihovom kontrolom. Naša politika privatnosti je deo ovih uslova i nalazi se na www.malibrat.com.

Pružanje usluga. Mi smo se potrudili da stavimo na raspolaganje vama platformu i usluge ali ne snosimo odgovornost za prekid korišćenja usluga na neko vreme. Zbog potrebe posebnih održavanja, bezbednosti, povećanja kapaciteta ili nekih nepredviđenih događaja na koje ne možemo uticati (npr. anomalije u javnoj komunikacionoj mrezi, nestanak struje Itd.), usluge mogu biti privremeno suspendovane ili uslovljene anomalijama.

Bezbednost. Shvatite da softver i servis, može da se koristi za prenos sadržaja prikupljenih od uređaja na kojim je instaliran, a da je tokom obrade vaš korisnički sadržaj, uključujući posećene URL adrese, aktivnosti na socijalnim mrežama i druge informacije koje se prenose, nisu zaštićene kodom (kodirane). Trenutno se ne čuvaju na šifrovan način, jer bi to sprečilo monitoring i filtriranje usluge.

Podrska. Trudimo se da pružimo podršku 24/7, međutim zbog održavanja, bezbednosti, kao usled nekih događaja na koje ne možemo uticati (viša sila) platforma ili usluge mogu biti privremeno suspendovane. Naša politika podrške navedena je na www.malibrat.com

2. Vi/Korisnici i registracija/prestanak

Vama i vašim korisnicima: garantujete da ste stariji od 18 godina, da ste vlasnik ili zakupac uređaja na kojima je instaliran softver. Izjavljujete da ste obavešteni kao i korisnik ukoliko je stariji od 14 godina o aktivnostima koje obuhvataju kontrolu i praćenje aktivnosti na računaru i da za to imate saglasnost.

Registracija. Registracija i otvaranje naloga je potrebno da bi ste koristili naše usluge. Da biste se registrovali morate da kreirate nalog popunjavanjem formulara odgovarajućim ličnim podacima (email i password) i pristanete na uslove, izjavom da su ove informacije tačne.

Aktivacija. Trudimo se da odmah obezbedimo pristup našim uslugama. Zadržavamo pravo da odbijemo usluge bilo kome i iz bilo kojih razloga. Pri potvrđivanju naloga vi ste dobili: ograničeno, opozivo i neekskluzivnu i neprenosivu licencu za Mali brat platformu u skladu sa ovim uslovima.

Lozinke. Lozinke su poverljive i zato je vaša odgovornost da štitite i osigurate njihovu pravilnu upotrebu. Slažete se da nas obavestite odmah po saznanju bilo kakvog neovlašćenog korišćenja vašeg računara ili bilo kog drugog narušavanja bezbednosti koje vam je poznato.

Termin. Prilikom evidentiranja uplate, čim je to moguće, vaš nalog će biti aktiviran i ostaje na snazi do naznačenog roka, osim ako vi ili mi ne raskinemo ugovor

Free korisnik: upotreba ograničenog korišćenja za neograničen period.

Ogranicen rok: upotreba za period od 5 dana od registracije naloga.

Premijum ili Komercijalni plan: uz plaćanje naknade za korišćenje usluge na ugovoreni rok u skladu sa planom koji ste odabrali.

Raskid. Mozete otkazati svoj nalog u bilo kom trenutku. Raskid treba poslati na: support@malibrat.com. Povraćaj uplaćenih sredstava za prevremeni raskid se ne podrazumeva. Možemo da suspendujemo ili otkažemo registraciju u slučaju kršenja uslova sa vaše strane, pisanim obaveštenjem. Komercijalni i premijum nalozi vam pružaju pisano obaveštenje 30 dana pre isteka roka. Po prestanku iz bilo kog razloga, vaš pristup bilo kojem vašem nalogu i svim njegovim elementima biće onemogućen i vaš sadržaj izbrisan, osim onoga sto se nalazi u arhivi (za potrebe rezerve iz bilo kog pravnog razloga). Pored toga mi zadržavamo pravo da raskinemo naš sporazum oko pružanja usluga, ukoliko je po našem misljenju nekomercijalan ili na drugi način neodrživ ili je vaš nalog neaktivan vise od mesec dana (u ovom drugom slučaju mi ćemo vas obavestiti 15 dana pre isteka roka na vašu registrovanu email adresu)

3. Korišćenje usluga

Pravilna upotreba naših usluga. Slažete se da koristite Platformu i usluge u skladu sa ovim pravilima i u skladu sa važećim zakonima. Konkretno vi ćete koristiti softver i usluge u skladu sa važećim zakonom u oblasti privatnosti, telekomunikcija, radnih odnosa, nediskriminacije, poslovne tajne, zaštite ličnih podataka kao i na zaštiti časti i ugleda.

Odgovornost za upotrebu. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju po vašem nalogu. Vi ste kontrolor svih ličnih podataka prikupljenih i dostavljenih korišćenjem softvera, a Platforma Mali brat je procesor-obrađivač podataka. Za više informacija pogledajte našu politiku privatnosti. Vi se slažete da ne možete koristiti Platformu u nezakonite ili neovlašćene svrhe ili bilo koju aktivnost koja krši prava trećih lica ili krši ove uslove. Vi ne možete koristiti našu uslugu na bilo koji način kojim se može ugroziti naša usluga. Slažete se da nećete upotrebiti naše usluge na nezakonit način u vašoj nadležnosti. Slažete se da ćete nadoknaditi štetu učinjenu trećim licima i kompanijama korišćenjem naših usluga,u najvećoj meri u kojoj to zakon dopušta.

Zabrane u korišćenju. Slažete se da nećete koristiti ili upotrebiti Platformi da prati ili kontroliše uređaje korisnika kao i aktivnosti u bilo kom od sledećih uslova:

  1. Kada korisnički uređaj nije u vašem vlasništvu ili u vašem zakupu.
  2. Kada nije jasno da praćenje i kontrola, funkcionalnosti koje nudi naša Platforma nisu dozvoljene zakonom ili propisom.
  3. Kada nije jasno u vašoj nadležnosti da tako upravljanje ili nadzor preko funkcionalnosti koje nudimo ne zahteva izričitu saglasnost korisnika osim ako niste dobili izričitu saglasnost i to dokumentovali.
  4. Kada nema garancije da korišćenje informacija dobijenih koristeći naše usluge neće poštovati prava trećih lica zagarantovanih zakonom I važećim propisima (uključujući i korisnike)

Iskljucenje. Zadržavamo pravo da isključimo bilo kojeg korisnika bez predhodnog upozorenja ukoliko se prekrše navedeni uslovi.

4. Korisnički sadržaj

Informacija sa vašeg uređaja na kojem je instaliran softver Mali brat o lokalnim i internet aktivnostima korisnika, korišćenju aplikacija itd. i se prenosi na softver Control Panel Little Brother koji ih prikuplja, čuva i analizira za vas. Vi ste jedini vlasnici tih informacija i jedini ste odgovorni za sav korisnički sadržaj koji se prenosi. Dajete nam svetsku, neopozivu, besplatnu, neekskluzivnu dozvolu za skladištenje ovakog sadržaja na serverima za ove namene.

Odgovornost za sadržaj. Mi ne kontrolišemo niti nadziremo bilo koji korisnički sadržaj, osim kada je to potrebno, da u skladu sa vašim uputstvima (izabranih podešavanja u Control Panel Little Brotheru), to učinimo ili po nalogu nadležnog suda ili administrativne odluke.

Podaci o prestanku. U slučaju raskida iz bilo kog razloga, vaš pristup vašem nalogu i svih njegovih sadržaja će biti onemogućen i vaš korisnički sadržaj će biti uklonjen sa izuzetkom backup-a. Međutim, možemo zadržati takav korisnički sadržaj koji pokriva sve pravne odgovornosti, koje,mogu nastati iz našeg odnosa sa vama. Pristup tim podacima će biti blokiran u skladu sa važećim zakonom, ako takav događaj nastane.

Podaci za zadržavanje. Ukoliko postoje podaci koje želite da zadržite za pravne svrhe morate ih dobiti preko control panel platforme pre raskida. Vi ste odgovorni za čuvanje takvih podataka. Ako smo raskinuli ugovor bez najave jer ste prekršili ove uslove morate nam pružiti dokaz o potrebi da se zadrže podaci u roku od 3 dana od dana prestanka ,a vi ćete u roku od 5 dodatnih radnih dana dobiti ove podatke.

5. Naknade

Naknade za bilo kakve planove plaćanja možete pogledati na www.malibrat.com. Slažete se da sva plaćanja propisanih naknada moraju biti odobrena vašom voljom. Plaćanje je putem sms-a ili opštom uplatnicom. Periodična naplata biće vam određena po trenutno važećem cenovniku ukoliko nije drugačije dogovoreno sa vama u pisanoj formi. Naknade su neotkazive I nepovratne.

Ispravke Cena. Cene usluga se mogu promeniti tako što ćemo vas predhodno obavestiti 30 dana ili više u pisanoj formi. Nove cene će se odnositi za naredni period obnove. Ako ne prihvatate takvu promenu cena možete u pisanoj formi tražiti raskid, a ukoliko iz bilo kojih razloga nastavite da koristite naše usluge posle isteka obnove smatraće se da ste prihvatili promenu cena.

Fakturisanje. Za standardne usluge uplatnica za pokretanje pretplate biće omogućena 15 dana pre obnove. Obnavljanje se fakturiše periodično navedeno u formi narudžbenice. Osim ako je drugačija narudžbenica mi izdajemo račune u dinarima. Slažete se da ćete nam dostaviti tačne podatke o adresi i imenu i prezimenu.

Način plaćanja. Ukoliko nije drugačije na vašoj narudžbenici, svi iznosi fakturisani biće uplaćeni unapred. Zadržavamo pravo da suspendujemo ili raskinemo ovaj ugovor i pristup uslugama ukoliko niste uplatili blagovremeno. U slučaju plaćanja kreditnom karticom vi ćete nam omogućiti važeće i ažurne informacije o vašoj kreditnoj kartici. Ako dostavite informacije o važećoj kreditnoj kartici vi nas ovlašćujete da naplatimo sve usluge navedene u porudžbenici, za početak korišćenja i naknadno za bilo koji uslov obnove pretplate kao sto je navedeno.

Porezi. Osim ako nije drugačije predviđeno, cene uključuju PDV.

7. Opšti uslovi

Linkovi. Naš sajt sadrži i linkove ka sajtovima trećih lica. Ne zastupamo niti prihvatamo bilo kakvu odgovornost za takve sajtove. Linkovi ka sadržajima trećih lica ili kompanija služe isključivo za informativne svrhe.

Bez garancija, osim onih regulisanih važećim zakonima i garancija vezanih za korišćenje softvera Mali brat i Control Panel Little Brother uključujući sav sadržaj, informacije i funkcionalnosti koje su predstavljene „onakve kakve jesu“ .

Ograničenje odgovornosti Slažete se da će upotreba softvera Mali brat i Control Panel Little Brother biti na sopstveni rizik. U skladu sa najvećim mogućim zakonskim i moralnim obavezama slažete se da: (a) Društvo, njeni direktori, zaposleni, vlasnici ne mogu biti ni na koji način odgovorni za direktne ili indirektne štete, gubitak ugleda, neuspeha, hardverskih kvarova ili za bilo koje druge razloge koje bi vam onemogućile korišćenje naših programa, (b) ne postoji odgovornost za greške koje mogu nastati u procesu prenosa i obrade podataka, (c) brisanje, korupciju, zloupotrebu podataka nastalu neovlašćenim pristupom Vašim podacima od strane trećih lica ili kompanija, (d) za sve dodatne troškove internet saobraćaja nastale korišćenjem naših softvera,(e) bilo kakvu drugu štetu.

Sporazum. Ovi uslovi definišu celokupan sporazum obeju strana učesnica. Sve što nije eksplicitno navedeno, predstavljeno, obećano ovim uslovima neće biti obavezujuće za bilo koju od strana učesnica. Ukoliko je neka odredba uslova pravno neprimenljiva, takva odredba će biti preformulisana samo meri neophodnoj da bi bila primenljiva.

Odšteta. Slažete se da obeštetite preduzeće njegove predstavnike, direktore, zaposlene i vlasnike u slučaju bilo kakvog gubitka, odgovornosti ili povećanja troškova nastalih u slučaju kršenja ovih uslova ili važećih zakona, pravila i propisa prouzrokovanih vašim korišćenjem naše platforme.

Modifikacije. Može se desiti da izmenimo bez predhodnog obaveštenja dizajn, konfiguraciju ili funkcionalnosti naše platforme, možemo dodati funkcionalnosti, kao i da revidiramo ove i uslove i politiku privatnosti. Poslaćemo vam obaveštenja o izmenama i funkcionalnosti će biti implementirane u novim uslovima, tako da vam preporučujemo da ih pažljivo pročitate.

Kontakt i obaveštenja. Slažete se da dobijate naša obaveštenja. Vašu email adresu nećemo ustupati trećim licima. Možemo Vam se obratiti za informacije oko naplate ili kada to zakon nalaže. Ovim potvrđujete da će te takva obaveštenja primati od trenutka kada se registrujete na našu platformu. Ukoliko nam ne obezbedite tačne informacije ne možemo biti odgovorni ukoliko ne uspemo da vas obavestimo.

Zakon i nadležnost.Sve odredbe i upotreba naših usluga podležu zakonima Republike Srbije i u slučaju bilo kakvog spora nadležan je sud u Beogradu.

Kontakt. Sva pitanja i sugestije možete nam postaviti preko on line forme ili preko email adrese info@malibrat.com