Politika privatnosti


Melon Interactive d.o.o. ("Preduzeće" ili "Mi / nama") je posvećen poštovanju i zaštiti vaše privatnosti.

Politika privatnosti objašnjava našu praksu u pogledu korišćenja ličnih podataka prikupljenih i obrađenih kroz naše platforme.

Korišćenjem softvera, a naročito pružanjem svojih ličnih podataka prilikom registracije ili ukoliko ste nas kontaktirali iz bilo kog razloga, vi izričito prihvatite ovu Politiku privatnosti i obezbeđujete nam punu saglasnost za prikupljanje, čuvanje i obradu ličnih podataka za koje ste odgovorni u skladu sa uslovima navedenim u ovoj politici, uključujući slanje elektronskih komunikacija.

Mi možemo da izmenimo ovu politiku privatnosti ukoliko je potrebno da se prilagodi budućim zakonskim aktima ili sudskoj praksi. U tom slučaju ćemo vas pravovremeno obavestiti postavljanjem jasnih objašnjenja ovih promena na našoj internet stranici.

Osim ako specifični lokalni zakoni ne regulišu drugačije, Politika privatnosti regulisana je zakonima Republike Srbije

1. Prikupljanje podataka od strane Društva kroz usluge

Registracija. Za registraciju Little brother usluga, mi ćemo prikupiti sledeće podatke: ime, prezime, kompaniju / instituciju, email adresu, adresu i telefon / faks ("Registrovanje podataka"). Ovi podaci su obavezni, a u suprotnom nalog je nemoguće otvoriti.

Veb-forme. Ukoliko nas kontaktirate preko Veb forme nam (kontakt, komentari), prikupljamo podatke navedene u formi uključujući ime i email adresu. Ovi podaci se koriste za obradu zahteva i za dalju komunikaciju sa vama.

Informacije o vašem računaru. Zbog standarda komunikacije na internetu, kada posetite našu platformu automatski dobijamo URL adresu sajta sa koga ste došli i sajta na koju ćete otići kada napustite sajt. Takođe dobijamo internet protokol ("IP") adrese računara i vrstu internet pretraživača koji koristite. Mi koristimo ove informacije da analiziramo ukupne trendove i da unapredimo naše usluge. Ova informacija se ne deli sa trećim licima bez vaše dozvole.

2. Upotreba Registracija podataka prikupljenih od strane Društva

Opšte. Registracija

Podaci se isključivo koriste za razvoj našeg kontakta sa Vama, za merenje i poboljšanje naših usluga i mogućnosti, za pružanje korisničke podrške, slanje biltena, e-mail obaveštenja ili komercijalnih komunikacija o uslugama i proizvodima i svim novim funkcijama, ponudama ili promocijama koje nudimo. Registrovani korisnici će poruke o aktivnostima dobijati putem elektronske pošte.

Uklanjanje podataka

Kroz kontrolne table Platfome možete obrisati sve sačuvane istorijske podatke. Ovi podaci neće biti dostupni i biće potpuno uklonjeni iz naših sistema na sledećoj rezervnoj kopiji. Ako želite da uklonite sve podatke i vaš nalog, deinstalirajte Little brother sa vaših računara i pošaljite nam email (kako je navedeno u nastavku), uz dokaz vašeg identiteta. Po potvrdi e-maila mi ćemo odmah ukloniti sve podatke iz naših aktivnih sistema, a u roku od 15 dana i sa backup-a.

Poverljivost

Registracije korisnika tretiramo kao tajnu u skladu sa važećim zakonoma. Međutim možemo otkriti bilo kakve informacije o vama ili vašem korišćenju naših usluga, u skladu sa zakonskim obavezama važećim propisima i pravilima utvrđenim u Uslovima.

Komercijalna aktivnost

Popunjavanjem i slanjem Vaših podataka, izričito ste saglasni da dobijate elektronsku poštu vezanu za softver koji koristite, uključujući i obaveštenja, biltene, promocije novih proizvoda.

Ukoliko ne želite da primate obaveštenja, možete zahtevati isključenje slanja automatskih obaveštenja slanjem zahteva na mail support@malibrat.com

3. Obrada podataka u ime korisnika

Prilikom registracije na našem sajtu, sve podatke koje nam pružite a koji se odnose na lične podatke trećih lica, snosite potpunu odgovornost za upravljanje podacima koje ste nam dostavili.

Korišćenje podataka trećih strana

Možete imati pristup ličnim podacima trećih lica, posebno korisnika na čijim uređajima je instaliran softver Mali brat. Slažete se da obrada i korišćenje podataka bude u skladu sa ovim uslovima i samo u cilju roditeljske kontrole ili na drugi način uz saglasnost korisnikana čiji uređaj je instaliran program ili na način na koji to zakoni dozvoljavaju i omogućavaju. Saglasni ste da nećete objavljivati niti dostavljati lične podatke bez ovlašćenja osobe na čijem uređaju je program instaliran. Zaštitićete poverljivost podataka i sprečiti neovlašćeni pristup podacima od strane trećih lica. Obavestićete nas u roku od 24 sata o bilo kakvom problemu u vezi upravljanja korisničkim podacima. Bićete odgovorni za bilo kakvu ilegalnu upotrebu korisničkih podataka drugih osoba, osoba na čijim uređajima je instaliran program Mali brat, uključujući bilo korišćenje suprotno važećim zakonima o zaštiti podataka i/ili u suprotnosti sa ovom Politikom privatnosti.

Service Configuration

Mali brat i Control Panel Little Brother vrše monitoring uređaja na kojima su instalirani kao što je opisano u Uslovima. Tom prilikom se obezbeđuje značajna količina podataka lične prirode, koji se prenose sa računara na kojem je instaliran Mali brat na računar na kojima se vrši monitoring posredstvom programa Control Panel Little Brother, a koji se odnose na korisnike, URL adrese koje su posetili, programe koje su koristili. U potpunosti ste odgovorni za podatke do kojih dođete prilikom korišćenja naših usluga i svi podaci koje imate na raspolaganju su obrađeni u skladu sa vašim instrukcijama. Nivo monitoringa podataka je potpuno pod vašom kontrolom i Društvo kao pružalac usluge obrade podataka i distribucije vama, ne snosi nikakvu odgovornost za njihovo dalje korišćenje i eventualne zloupotrebe.

Obaveze Društva

Društvo se obavezuje da sprovodi tehničke i organizacione mere za čuvanje podataka od trećih lica u cilju njihovog onemogućivanja neovlašćenog ili protivzakonitog pristupa, gubitka, uništenja, krađe ili otkrivanja podataka. Obaveza je da ograniči pristup podacima i svojim zaposlenima, osim onima čiji je pristup neophodan za održavanje funkcionalnosti programa i za njegovo unapređenje, da samo obrađuje podatke kao što je definisano ovom Politikom Privatnosti i u skladu sa vašim instrukcijama, da neće ustupati podatke trećim licima. Po isteku ili raskidu ovog Ugovora putem odjavljivanja sa našeg sajta ili na vaš zahtev, prestaćemo sa svakom upotrebom, obradom i distribucijom podataka, a istorijske podatke ćemo uništiti. Nećemo pružiti uvid u podatke trećim stranama osim u slučaju da vi to zahtevate u odgovarajućoj pisanoj formi.

Subkontraktori

Kao pružalac usluge možemo obezbediti pristup podacima trećim licima ukoliko smatramo opravdanim za održanje i poboljšanje naše usluge. U slučaju takvog pristupa obezbedićemo da se treća strana u potpunosti pridržava odredbi o zaštiti podataka iz ove Politike Privatnosti i u skladu sa opštim zakonskim aktima. Konkretno podugovori mogu da se odnose na kompanije koje Društvu pružaju usluge hostinga.

Garancije. Izjavljujete da delujete u skladu sa važećim zakonima kada je reč o praćenju i kontroli opreme i uređaja na kojima su instalirani naši programi i da nemate bilo kakvih zabrana objašnjenim u Uslovima.

Imate odgovarajuće saglasnosti osobe čiji se lični podaci preuzimaju , obrađuju i prosleđuju pomoću naših programa

Slažete se da nadoknadite štetu i isključite Društvo iz svih eventualnih potraživanja, štete ili gubitka od strane trećih lica, koje mogu da nastanu prilikom obrade i korišćenja podataka ili koje vi prouzrokujete na bilo koji način.

4. Sigurnost podataka

Preduzeli smo sve tehničke i organizacione mere za zaštitu i očuvanje vaših ličnih podataka protiv neovlašćenog korišćenja i pristupa i od toga da podaci budu zloupotrebljeni, prepravljeni ili na drugi način iskorišćeni. Međutim, zbog prirode oblasti informacionih tehnologija, ne možemo vam garantovati bezbednost ličnih podataka i izričito odbacujemo bilo kakvu obavezu i garanciju po tom pitanju. U slučaju da imamo bilo kakvih saznanja da je bezbednost podataka ugrožena, pokušaćemo da vas elektronskim putem upozorimo, kako biste bili u situaciji da preduzmete odgovarajuće korake.

5. Prava korisnika

Imate prava da pristupite, ispravite, obrišete ili blokirate sve obrade ličnih podataka koje možemo imati. Osim toga možete u svakom trenutku povući svoju saglasnost za dalju obradu i distribuciju podataka. Ovo povlačenje neće imati retroaktivno dejstvo.

6. Saglasnost

Popunjavanjem formulara i predajom svojih podataka izjavljujete da ste pročitali i prihvatili uslove iz ove Politike Privatnosti. Bez opšteg prejudiciranja gore navedenog, izričito i nedvosmisleno pristajete na: prikupljanje i obradu podataka u skladu sa navedenim ciljevima i ovom politikom i obradu vaših podataka od strane trećih lica, naših podizvođača-hosting kompanija.

Vaš pristanak za pristup ličnim podacima i njivou obradu možete opozvati bez retroaktivnog dejstva.